Terms of use, Distance agreement and Privacy policy (in latvian)

Tīmekļa vietne testcovid.lv ir uzņēmuma SIA "Rixor Group” reģistrēts interneta veikals. Šie lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi), ir Pircējam un SIA "Rixor Group” (turpmāk tekstā – Pārdevējs) saistošs tiesisks dokuments, kurā noteiktas Pušu tiesības un atbildība, preces pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas noteikumi.

Distances līgums (turpmāk tekstā saukts Līgums) tiek slēgts starp līdzējiem, Pārdevēju, interneta veikala testcovid.lv īpašnieku SIA "Rixor Group”, Reģ. Nr. 40203286946, PVN maksātāja Nr. LV40203286946, juridiskā adrese: “Graudu iela 68A, Rīga, LV-1058, Latvija” un Pircēju, kas iesniedz pasūtījumu un veic pirkumu interneta veikalā testcovid.lv. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti interneta veikalā testcovid.lv.

UZMANĪBU! Veicot pasūtījumu interneta veikalā testcovid.lv Jūs apstiprināt, ka esat izlasījis, iepazinies un piekrītiet šī līguma noteikumiem un nosacījumiem.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Jebkura persona ir tiesīga apmeklēt un iepazīties ar interneta veikala testcovid.lv saturu. 

1.2. Tiesības pirkt Covid-19 antigēna ātros testus (turpmāk Preces) interneta veikalā testcovid.lv ir tikai: 

1.2.1. Rīcības spējīgai fiziskai personai, t.i. pilngadīgai personai, kuras darbības nav ierobežotas ar likumu. 

1.2.2. Nepilngadīgai personai no 14 līdz 18 gadu vecumam ar vecāku vai aizbildņu atļauju, izņemot gadījumu, kad nepilngadīga persona izmanto savus ienākumus. 

1.2.3. Juridiskai personai. 

1.2.4. Visiem augstāk minēto personu pilnvarotajiem pārstāvjiem. 

1.3. Distances līgums tiek noslēgts (stājas spēkā) brīdī, kad Pircējs ir izvēlējies preces interneta veikalā testcovid.lv un atzīmējis, ka ir izlasījis, iepazinies un piekrīt Distances līgumam un Iepirkuma grozu nosūta Pārdevējam, nospiežot pogu "Pirkt". 

1.5. Pircējam netiks akceptēta preču pasūtīšana testcovid.lv, ja viņš nebūs pasūtījuma iesniegšanas formā atzīmējis to, ka ir iepazinies ar Distances līgumu un piekrīt Distances līguma noteikumiem un nosacījumiem. 

1.6. Noslēgtos Distances līgumus Pārdevējs neuzglabā, bet tie ir Pircējam pieejami pirms pirkuma veikšanas. Pircējam ir iespējams saglabāt un/vai izdrukāt Distances līgumu. 

1.7. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā, bez brīdināšanas vienpusēji grozīt un papildināt Distances līgumu. Pircējam iepērkoties testcovid.lv, tiek piemēroti tā Distances līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Distances līgumu katrā Pasūtījuma veikšanas reizē. 

1.8. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos testcovid.lv piedāvājumus, ja Pircējs izmanto testcovid.lv, pārkāpjot Noteikumus, mēģina kaitēt testcovid.lv darba stabilitātei vai drošībai. 

1.9. Pārdevējs, ievietojot interneta veikalā testcovid.lv attiecīgu paziņojumu, ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt testcovid.lv darbību, par to iepriekš nebrīdinot Pircēju un izpildot pasūtījumus, kuri saņemti līdz attiecīga paziņojuma ievietošanai. 

1.10. Preču attēliem testcovid.lv ir informatīva nozīme. Attēli un preces reālais izskats var atšķirties.

2. Pasūtījumu veikšana

2.1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

2.2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.testcovid.lv. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju un nospiežot uz lauka „Pasūtīt“. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz [email protected] Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītātās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot SIA "Omniva", SIA "DPD Latvija" un VAS "Latvijas Pasts" (turpmāk kurjerpasts), pasūtījuma piegādes nodrošināšanai. 

2.3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar kurjerpasta noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

2.4. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 10.00 līdz 18.00, sestdienās, svētdienās - komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

3. Samaksas kārtība

3.1. Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo Interneta veikalu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus, apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu vai apmaksājot piegādes brīdī ar skaidru naudu vai norēķinu karti. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

4. Preču piegāde

4.1. Preces Pircējam tiek piegādātas Latvijas, Igaunijas vai Lietuvas teritorijā. Preces piegādā Omniva, Latvijas Pasts, DPD kurjerpasts vai tās piegādā Pārdevēja pilnvarots pārstāvis (kurjers) Pircēja norādītajā adresē.

4.2. Par preču piegādi jāmaksā piegādes maksa. Piegādes maksa ir fiksēta.

4.3. Preču piegādes maksa tiek automātiski pievienota Pircēja iepirkumu grozam.

4.4. Pircēja pasūtītās un apmaksātās preces tiek piegādātas Pircēja norādītajā piegādes adresē. Pircējs var norādīt atšķirīgu piegādes adresi no maksāšanas adreses. Pircējs kā saņēmēju var norādīt citu personu. Ja saņēmējs būs cita persona, tad pasūtījuma noformēšanas formā ir jānorāda cits preču saņēmējs. 

4.5. Pārdevējs piegādā Pircējam Preces izvēlētajā laika posmā. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos Preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs nekavējoties sazinās ar Pircēju un saskaņo citu piegādes laiku. 

4.6. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par Preču piegādes termiņu neievērošanu, ja Preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ. 

4.7. Pircējam kopā ar preci tiek nosūtīts pirkumu apstiprinošs dokuments, pavadzīme. 

4.8. Preču piegādes laikā Pircējam ir pienākums kopā ar Pārdevēja pārstāvi (kurjeru) pārbaudīt sūtījuma stāvokli un atbilstību pasūtījumam. 

4.9. Ja Pircējs konstatē, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplīsusi iepakojuma uzlīme, sabojāts iepakojums vai ir cits ārējs bojājums), viņam tas obligāti ir jāieraksta piegādes dokumentā (Pārdevēja eksemplārā). Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgi un bez bojājumiem. 

4.10. Piegāde ar Omniva, DPD, Latvijas Pasts kurjerpastu notiek atbilstoši piegādes noteikumiem. Pircējam kopā ar preci tiek nosūtīts pirkumu apstiprinošs dokuments, pavadzīme. Piegādes termiņš 1-3 darba dienas. 

4.11. Piegāde ar kurjeru Rīgā. Pircējam kopā ar preci tiek nosūtīts pirkumu apstiprinošs dokuments, pavadzīme. Par Preces saņemšanu Pircējs parakstās piegādes dokumentā, norādot iebildes par iepakojumu un precēm, ja tiek konstatēta kāda neatbilstība. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pārdevēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai saņēmējs nav sastopams, nav iespējams sazināties ar Pircēju, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c.), Preces netiek sūtītas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi), bet nauda par Precēm tiek atmaksāta atpakaļ uz Pircēja kontu, no kura tika veikts maksājums, 10 (desmit) dienu laikā. Piegādes izdevumi netiek atmaksāti. Piegādes termiņš 1 darba diena. 

4.12. Ja pēc Preču saņemšanas Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs, nosūtot attiecīgu ziņojumu uz norādīto Pārdevēja e-pastu: [email protected] vai zvanot uz tālruni: +371  20888811.

4.13. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt piegādes veidus un piegādes maksu. 

4.14. Pircējs ir atbildīgs par izvēlēto piegādes veidu, Pārdevējs neuzņemas atbildību par preču bojājumiem ja prece piegādāta ārpus ražotāja norādītajām uzglabāšanas temperatūras. Covid-19 antigēna testu uzglabāšanas temperatūra - 2-30 °C

5. Līguma noteikumiem neatbilstoša prece

5.1. Prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, kā arī pašu neatbilstošu preci Pircējs nosūta, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” uz Pārdevēja adresi Graudu iela 68A, Rīga, LV-1058 un tas tiek izskatīts spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņos.

5.2. Atdodot atpakaļ vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas Preces, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

6. Atteikuma tiesības. Preču atgriešana

6.1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma (preču pirkuma interneta veikalā testcovid.lv) 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo Preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības un Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu gadījumā, ja saskaņā ar 2002.gada 28.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 207 punktu 14.1, preces vērtība ir samazināta, tai skaitā:

6.1.1. Prece ir nolietota un/vai bojāta;

6.1.2. Prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts.

6.2. Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu, lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus.

6.3. Izdevumus preču nogādei līdz Pārdevējam sedz Pircējs (izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem). Ja Pircējs vēlas atdot preces to piegādes laikā, tās jāatdod to piegādājošajam Pārdevēja pārstāvim (kurjeram), aizpildot atteikuma veidlapu.

6.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs aizpilda un paraksta atteikuma veidlapu, pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, un nosūta Pārdevējam uz e-pastu: [email protected] 

6.5. Pircējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdod preci (ja tā ir piegādāta) Pārdevēja faktiskajā adresē Graudu iela 68A, Rīga, LV-1058. Atteikumu var iesniegt arī kopā ar atgriežamo preci. 

6.6. Pārdevējs atmaksā preces cenu, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, 10 (desmit) dienu laikā pēc preces pieņemšanas, pārskaitot preces cenu uz Pircēja norādīto bankas kontu. 

6.7. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. 

7. Privātuma politika un personas datu aizsardzība

7.1. Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar SIA "Rixor Group" Interneta veikalu testcovid.lv un pakalpojumiem. Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz [email protected]

7.2. Lai iepirktos Interneta veikalā testcovid.lv, Pircējam nav jāreģistrējas, taču, noformējot pasūtījumu, ir jānorāda par sevi sekojoša informācija: fiziskai personai – vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, deklarētā un piegādes adrese; juridiskām personām – uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN reģistrācijas numurs (ja tāds ir), juridiskā un piegādes adrese, kā arī uzņēmuma likumīgā pārstāvja vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Veicot pasūtījumu, uzskatāms, ka Pircējs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Interneta veikala testcovid.lv Privātuma politiku – tādā apjomā, kādā Pircējs sniedzis personas datus. Ja Pircējs plāno atkārtoti veikt pirkumu Interneta veikala vietnē, Pircējs, veicot pasūtījumu, var norādīt, ka viņš vēlas, lai viņa norādītais e-pasts un piegādes informācija, t.sk. telefons numurs, tiek saglabāti nākošajam pirkumam.

7.3. Pircējs, piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai. 

7.4. Pārdevējs garantē, ka Pircēja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes nolūkos. 

7.5. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēja sniegto personas datu konfidencialitāti un neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina preču piegādi Pircējam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā arī valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

7.6. Mēs varam izmantot iegūtos personas datus, lai sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus un informāciju, apstrādātu jūsu pasūtījumus un noformētu nepieciešamos dokumentus, sniegtu jums efektīvu klientu atbalstu, palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības, ievērotu normatīvo aktu prasības, 

7.7. Mēs varam nodot jūsu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, jūsu un citu personu likumīgās tiesības. 

7.8. Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām. 

7.9. Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības. 

7.10. Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem: 

7.10.1. Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā. 

7.10.2. Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās. 

7.10.3. Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības. 

7.10.4. Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības. 

7.10.5. Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats. 

7.10.6. Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu. 

7.11. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti. 

8. Informācijas apmaiņa

8.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

8.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot testcovid.lv sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus.

Cart